Bilindustrien

Bilindustrien

Signode har i mange år levert stroppemaskiner og strekkfilmmaskiner for industrien.