Bølgepapp

Bølgepapp

Signode leverer komplette systemløsninger til ulike bransjer, der bølgepappindustrien er en meget viktig sektor for våre produkter.

Vi har lang erfaring fra leveranse av maskiner og forbruksvarer til industrien, og har lenge arbeidet med kunder innenfor denne sektoren for å utvikle mer effektive og forbedrede systemer, for å oppnå høyere produktivitet og bedre kostnadseffektivitet.

Ofte integreres våre produkter i eksisterende linjer, men våre systemer for transportemballering og merking av gods gjenfinnes også via egne eller andres komplette systemløsninger.

Hos oss finner du alt fra enklere manuelle bandingsmaskiner til fullt automatiserte pallepresser, blant annet med mulighet til integrert kantbeskyttelsesautomatikk. Alt er basert på utprøvd elektronikk, integrert programvare med egendiagnostikk for å sikre rask og sikker drift. Signode har et nært samarbeid med aktuelle underleverandører når det gjelder annen utrustning.

Signode har ekspertise, utrustning, forbruksvarer og full after-sales-support.

Inviter oss inn i prosjektet og la oss vise vår kvalitet!