Tråd

Tråd

Det store området med stroppe- og emballeringsapplikasjoner for kaldtrukket og varmvalset metalltråd dekkes inn av Signodes sortiment av stål- og plastbandingsmaskiner og filmutrustning. Coilene kan stroppes i trådpakkeren med integrerte M410 eller KLW punktsveisehoder, og kaldtrukket tråd kan også stroppes radielt med AK200-HDX/Z20 hodet for Tenax® PE-stropping fra 19 til 32 mm. Den økende bruken av PET-stropping gjør det mulig å sikre store trådbunter uten at trådoverflaten skades, og på den måten unngås produksjonsproblemer på et senere stadium.

For å beskytte verdifulle trådbunter under håndtering og oppbevaring, så har Signode også et sortiment med maskiner for filming gjennom øyet for små og store trådruller. Disse enhetene appliserer et sortiment av beskyttende film, som er tilgjengelig via Signode for total emballeringsleveranse til trådtrekkingsindustrien.

Kontakt din lokale Signode metallspesialist for mer informasjon om disse produktene.

Inviter oss inn i prosjektet og la oss vise vår kvalitet!