• Touch the future! 3.generasjon BXT

  • Totalløsninger for emballering

    Les mer
  • Øk lønnsomheten og driftssikkerhet med Signode

    Les mer
  • Sikker emballering - sikker transport

    Les mer

Vi endrer navn, fra Norsk Signode AS til Signode Norway AS.

 

I september 2019 gjennomførte  Signode på verdensbasis en rebranding av selskapet.

Signode med sine 7000 ansatte og en årlig omsetning på ca 2,4 milliarder dollar totalt, samler sine over 40 produkt brands til et brand, «Signode».

Dette gjør vi for å kunne gi deg som kunde og samarbeidspartner et enda bedre tilbud og service.

 

Et steg på veien er globalt forene våre firmanavn og profilere oss som et selskap.

Vi ber deg derfor endre vårt firmanavn i dine systemer til Signode Norway AS.

Endringen gjelder fra 1. september – 20.

 

Adressen, telefonnumre, e-post adresser, bankdetaljer, organisasjonsnummer etc. er uendret.

Eksisterende kontrakter og avtaler forblir gyldige.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din kontaktperson eller vårt kontor på telefon: 32231880 eller firmapost@signode.no

 

Vi vil takker tilliten og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

 

 

Vår deltakelse på Scanpack 2018 og nyheter vi presenterte.

Vår målsetting er å alltid levere riktig kvalitet på våre varer og tjenester, og at våre kunder betrakter oss som den absolutt beste leverandøren av sammenlignbare varer og tjenester.

Kundens produkter er viktige for oss, de skal beskyttes og tas hånd om på beste måte før og under transport til sluttkunden. Vi sørger for å løse dette og lover dessuten å gjøre det til laveste totalkostnad.

Ditt valg av partner kan ikke bli enklere!

Innovative løsninger for ulike bransjer

Metall
Tre
Bølgepapp
Fisk/Næringsmidler
Øvrig