Om Oss

Emballering - Vår spesialitet!

Vi tilbyr næringslivet driftssikre og lønnsomme systemløsninger for emballering, godsbeskyttelse og merking av gods. Vi skal alltid levere riktig kvalitet på våre varer og tjenester og bli betraktet av våre kunder som den absolutt beste leverandøren av sammenlignbare varer og tjenester.

Det som gjør oss unike er at våre løsninger og systemer møter kundens behov, ikke bare med emballeringsmaterialet for å sikre godset deres, men også med vår mångeårige kunnskap og erfaring.

Signode er i fremste rekke når det gjelder emballeringsutvikling. Vi forsyner våre kunder med tekniske løsninger som gir en høyere effektivitet, forbedret godssikkerhet og reduserte kostnader. Signode har i mer enn 100 år vært lydhøre for industriens behov for driftssikre og lønnsomme systemer for transportemballering, godsbeskyttelse og merking av gods.
 


Et sikkert og personlig konsept!

Signodes servicekonsept bygger på at vi er mer personlige. Velger du teknisk service fra Signode har du alltid en og samme tekniker, og denne er også din kontaktperson. En telefonsamtale er alltid det eneste som behøves for at du skal komme i kontakt med din personlige servicetekniker.