Helautomatisk stroppemaskin

Helautomatisk stroppemaskin

MH-VRB, helautomatisk bandingsmaskin for 9-12 mm plastbånd, er bygget med den nye teknikken og standarden, for høy produktivitet i de fleste industrigrener.

Bandingshodets moduldesign gir lett tilgjengelighet og rask utskifting av hver modul, og det fører naturligvis til betydelig kortere driftstopp.

Andre viktige egenskaper:

  • Friksjonssveis
  • Styring av opp til fire transportører
  • Automatisk båndinnmating
  • Jevn båndspenning
  • Lett tilgjengelig båndleder, båndhode og båndavruller.

Dette er bandingsmaskinen som det er kostnadseffektivt å eie, med enkel service og begrenset vedlikeholdsbehov.