Signode 1913

Signode ble grunnlagt i USA i 1913, og ble etablert i Skandinavia 1951.

Det som gjør oss unike er at våre løsninger og systemer møter kundens behov, ikke bare med emballeringsmaterialet for å sikre godset deres, men også med vår mångeårige kunnskap og erfaring.

Signode er i fremste rekke når det gjelder emballeringsutvikling. Vi forsyner våre kunder med tekniske løsninger som gir en høyere effektivitet, forbedret godssikkerhet og reduserte kostnader. Signode har i mer enn 100 år vært lydhøre for industriens behov for driftssikre og lønnsomme systemer for transportemballering, godsbeskyttelse og merking av gods.