Policy

Policy

Målet: At våre kunder velger Signode som det helt naturlige valg, fordi vi i hvert tilfelle, til rett tid gir riktig kvalitet på tjenester og varer. Dermed skapes lønnsomhet for selskapet, våre kunder og våre leverandører.

Veien - hvordan? Å oppfylle eksterne og interne kunders krav og forventninger til alle produkter og tilhørende tjenester, samt at tilsvarende krav også stilles til våre leverandører.

Middelet: At vi sammen med våre leverandører arbeider for en kontinuerlig forbedring, og at vi alle forstår de krav vårt arbeid stiller til oss gjennom et personlig engasjement.

Samtlige produserende enheter kvalitets- og miljøsertifisert. Signode arbeider etter et kvalitetssystem som er opprettet i henhold til ISO 9001. Vårt system er delt opp i en overordnet kvalitetshåndbok og en del som omfatter retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi har gjennom mange år arbeidet med denne typen kvalitetssystem, og vi gjennomfører kontinuerlig revisjoner for å forbedre kvaliteten på vårt arbeid. Vårt kvalitetssystem fungerer i henhold til ISO-standard.

Samtlige produserende enheter er både kvalitets- og miljøsertifisert.


Kvalitetssystemansvarlig i Signode Skandinavia:

Stefan Karlsson, tel 08 630 99 69

e-mail: s.karlsson@sigpse.com

 

Miljøpolicy 

Omsorg for miljøet utgjør en viktig del av Signodes strategi. Selskapets grunnleggende syn baseres på omtanke for miljøet og virksomheten utvikles i samsvar med følgende miljøpolicy:

  • Som minimumskrav følger vi de lover og forskrifter som påvirker vår virksomhet.
  • Vi fører en åpen dialog i miljøspørsmål med kunder, leverandører, ansatte, myndigheter og andre interessenter.
  • Vi etterstreber et lukket kretsløp for vår avfallshåndtering der hvor det er mulig.
  • Ved kjøp av varer og tjenester, som vi selv kan påvirke, skal vi alltid legge vekt på miljøhensyn.

Selskapet er medlem av GRØNT PUNKT.