Godsbeskyttelse

Godsbeskyttelse

Signode tilbyr et bredt sortiment av kant- og båndbeskyttelse. Kantbeskyttelsen brukes for å stabilisere og beskytte godset ved transport og lagring, og kan også brukes for å lage egen emballasje.