Automatiskt rullbyte "RCS"

Automatiskt rullbyte

Automatiskt system for filmrullebyte

Ökad säkerhet - filmrullen byts utanför säkerhetsnätet.
Högre tillgänglighet - produktionslinan stoppas inte även om filmen går av eller tar slut.
Högre "up-time" - byte av filmrulle sker automatiskt, ny filmrulle laddas (ca 45 sek) samtidigt som maskinen körs.

Filmrullen byts automatiskt om filmen går av, oavsett hur mycket film som finns kvar på rullen.
Ett magasin kan bestå av upp till sex extra rullar.