Stroppeverktøy

Stroppeverktøy

Signode tilbyr driftssikre og lønnsomme systemer for transportemballering, godsbeskyttelse og merking av gods.

Kundens produkter er viktige for oss, de skal beskyttes og tas hånd om på best mulig måte før og under transport till sluttkunden. Vi sørger for å løse dette behovet, og lover dessuten å gjøre det til laveste totalkostnad. Ditt valg av partner kan ikke bli enklere!

Signode tilbyr stroppemaskiner, stroppeverktøy og stål-/plastbånd for de fleste typer av gods og godsstrømmer.

Til både stålbånd og plastbånd kan vi tilby manuelle og luftdrevne (pneumatiske) verktøy, og dessuten batteridrevne til plastbånd.