LP Z20

LP Z20 trelastpresse

Signode LP-Z20, trelastpresse som er produsert i Sverige.

Z-20 bandingshode sikrer maksimal maskintilgjengelighet uten driftsforstyrrelser.
Z-20 består av to separate moduler; en for sveising og en for mating og stramming.

Z20 består av to separate moduler, en for sveising, og en for mating og stramming.
Modulene er lett tilgjengelig, og på mindre enn 2 minutter kan begge enhetene byttes ut for service og vedlikehold.

  • Få bevegelige deler
  • Ferdiginnstilt fra fabrikk
  • Krever ikke løfteutstyr ved service og vedlikehold
  • Sparer kostnader


LP-Z20 kan utrustes med

  • Kantbeskyttelse, topp og bunn
  • Underslagsautomatikk
  • Automatisk veksling mellom forhåndsinnstilt pressetrykk

Denne maskinen har høy driftssikkerhet, og gir høy stabilitet i trelastpakken.